"МАТЕВ" ООД е основана през 1990г. в гр.Хасково , като 100% е частна собственост. Първоначалната дейност на фирмата е била изработване на поцинковани водосъдържатели за електрически бойлери и извършване на галванични и метални услуги на клиенти от региона.С помощта на кредит от Българо-американския инвестиционен фонд се слага началото на изграждане и оборудване на технологична линия за производство на електрически бойлери . Търсенето на българския пазар , както и амбицията за усвояване на нови технологии , налагат и изграждането на цех за емайлиране.Само четири години след създаването си , фирма "МАТЕВ" затваря целия производствен цикъл и присъства на българския пазар с емайлирани , поцинковани и неръждаеми електрически бойлери.От началото на 2002г.в експлоатация е пусната и нова технологична линия за горещо поцинковане на водосъдържатели и детайли.Производствената програма на "МАТЕВ" ООД включва също така изработване на отоплителни камини и водосъдържатели.
Фирма "МАТЕВ" е сред малцината български производители, имащи шанса да бъдат включени в ИБД - проект за подпомагане на българската индустрия /Германия/. В периода от 1996 до 1998г. фирма "МАТЕВ" е / посетена от германски консултанти от областта на качество и организация на производство , организация на търговска дейност и реклама и др. Благодарение на своя опит и знания те допринасят много за развитието на фирма "МАТЕВ" като съвременно , модерно и бързо развиващо се предприятие.
От 2000 година "МАТЕВ" ООД има второ направление на стопанската дейност- обработка на земеделска земя, производство и съхранение на земеделски култури.
Със собствена земеделска техника "Матев" ООД обработва 15 000 декара земеделска земя в землищата на с. Малево, община Хасково и на кв. Черноконево, гр. Димитровград. Ежегодно се произвеждат около 2 700 тона пшеница, 800 тона царевица, 720 тона слънчоглед, 1 125 тона ечемик, 360 тона сорго, 80 тона памук.
Фирма "Матев" ООД има изградено собствено силозно - складово стопанство- четири силозни клетки с вместимост 1350 тона зърно всяка, с авторазтоварище, машина за грубо почистване на зърното и активна вентилация; плоски складове с вместимост 500 тона зърно с активна вентилация. Предвижда се разширяването му с още четири силозни клетки от същия тип.
Целта на "Матев" ООД е затваряне на производствения цикъл. В началото на 2003г е изградена фуражна кухня с капацитет - 2,5 тона/час комбиниран фураж. Цехът е съоръжен с ново технологично оборудване , с гранул-преса- внос от Холандия и със собствена парова централа. Произвеждат се всички видове пълноценни комбинирани фуражи, включително и гранулирани, за птици, свине, зайци , преживни животни- за различни възрасти и направления, на основата на зърнените суровини - собствена продукция, с добавка на биоконцентратите на Холандско-българското дружество "Провими". Фуражното производство се осъществява под контрола и с активното съдействие на Консултантското бюро на "Провими" от проф. Ангелова.

Удостоверение ;